چگونه از خانه کار کنید و اثربخش باشید؟

چگونه از خانه کار کنید و اثربخش باشید؟

روزخود را همانند روزهایی که در محل کارتان حضور داشتید، شروع کنید. سحرخیز باشید ، لباس مناسب به تن کنید و از هر کاری که تمرکزتان را بر هم می‌زند، جدا پرهیز کنید.
 

  • 16
  • 1400/07/17

فایل‌های مشابه