سایت کسب بوم

کسب بوم

بعد از اتمام دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم در آزمون برخط دوره آموزشی ، گواهی نامه معتبر به زبان فارسی و انگلیسی از سایت کسب بوم اعطاء می شود.
گواهی نامه پایان دوره قرارگاه جهادی حضرت خدیجه (س)

قرارگاه جهادی حضرت خدیجه (سلام الله علیها)

بعد از اتمام دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم در آزمون برخط دوره آموزشی ، گواهی نامه معتبر از مرکز قرارگاه جهادی حضرت خدیجه سلام الله علیها اعطا می شود.