3.1

  آموزش مقدماتی فتوشاپ

  • 7,298
  • 0
  • 1
  • گروه آموزشی فرهنگی و هنری
  • کف سرمایه8,000,000 تومان
  • ریسکپایین
  • سودآوریکوتاه مدت
  • نیروی انسانی1 نفر
  • مقیاسفریلنسری

  توضیحات دوره آموزشی

  ویژگی های دوره

  • مهارت حرفه ای
  • زمان یادگیری آزاد
  • اتاق گفتگو
  • هزینه معقول
  • نمایش با موبایل
  • محتوی ویدویی با کیفیت بالا
  • پشتیبانی آموزشی
  • دسترسی طولانی مدت به دوره
  فصل اول

  1 - درس اول
  0:15

  درس اول از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  2 - درس دوم
  0:12

  درس دوم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  3 - درس سوم
  0:13

  درس سوم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  4 - درس چهارم
  0:22

  درس چهارم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  5 - درس پنجم
  0:15

  درس پنجم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  6 - درس ششم
  0:23

  درس ششم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  7 - درس هفتم
  0:25

  درس هفتم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  8 - درس هشتم
  0:29

  درس هشتم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  9 - درس نهم
  0:9

  درس نهم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  10 - درس دهم
  0:11

  درس دهم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  11 - درس یازدهم
  0:14

  درس بازدهم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  12 - درس دوازدهم
  0:10

  درس دوازدهم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  13 - درس سیزدهم
  0:23

  درس سیزدهم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  14 - درس چهاردهم
  0:17

  درس چهاردهم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  15 - درس پانزدهم
  0:10

  درس پانزدهم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  16 - درس شانزدهم
  0:17

  درس شانزدهم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  17 - درس هفدهم
  0:22

  درس هفدهم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  18 - درس هجدهم
  0:14

  درس هجدهم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  19 - درس نوزدهم
  0:9

  درس نوزدهم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  20 - درس بیستم
  0:20

  درس بیستم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  21 - درس بیستم و یکم
  0:17

  درس بیستم و یکم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  22 - درس بیستم و دوم
  0:15

  درس بیستم و دوم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  23 - درس بیستم و سوم
  0:11

  درس بیستم و سوم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  24 - درس بیستم و چهارم
  0:6

  درس بیستم و چهارم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  25 - درس بیستم و پنجم
  0:14

  درس بیستم و پنجم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  26 - درس بیستم و ششم
  0:12

  درس بیستم و ششم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  27 - درس بیستم و هفتم
  0:7

  درس بیستم و هفتم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  28 - درس بیستم و هشتم
  0:9

  درس بیستم و هشتم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  29 - درس بیستم و نهم
  0:15

  درس بیستم و نهم از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  30 - درس سی ام
  0:27

  درس سی ام از آموزش مقدماتی فتوشاپ - کار روی عکس

  3.1

  (از 0 رای)
  %58.7
  %62.5
  %60
  %71.2
  %65
  %62.5
  %63.7
  ندارددددددددد
  رایگان
  100%
  اطلاعات کلی دوره
  • سطح آموزشی مقدماتی
  • تعداد درس‌ها30 درس
  • مدت زمان آموزش140 دقیقه
  • تعداد هنرآموز1564 نفر
  • کتاب‌های آموزشی0 صفحه
  • ویدیوی کمک آموزشی 0

  آخرین کارآموزان

  • فضل الله باطنی منش فضل الله باطنی منش
  • پورمند امیرحسین پورمند امیرحسین
  • سجاد راه نو اسفنگره سجاد راه نو اسفنگره
  • سید حسین نبوی سید حسین نبوی
  • نسرین غلامی نسرین غلامی
  • زارعی زارعی

  دوره های مرتبط

  رایگان
  25%