آموزش مقدماتی ایلوستریتور

 • 263
 • 1
 • 34
1 (0)

ویژگی های دوره

 • مهارت حرفه ای
 • زمان یادگیری آزاد
 • اتاق گفتگو
 • هزینه معقول
 • نمایش با موبایل
 • محتوی ویدویی با کیفیت بالا
 • پشتیبانی آموزشی
 • دسترسی طولانی مدت به دوره

توضیحات دوره آموزشی

مدت دوره ضبط

575 دقیقه

کتاب آموزشی

صفحه

ویدیو کمک آموزشی

575 دقیقه

درس اول

درس اول از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس دوم

درس دوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس سوم

درس سوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس چهارم

درس چهارم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس پنجم

درس پنجم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس ششم

درس ششم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس هفتم

درس هفتم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس هشتم

درس هشتم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس نهم

درس نهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس دهم

درس دهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس یازدهم

درس یازدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس دوازدهم

درس دوازدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس سیزدههم

درس سیزدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس چهاردهم

درس چهاردهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس پانزدهم

درس پانزدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس شانزدهم

درس شانزدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس هفدهم

درس هفدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس هجدهم

درس هجدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس نوزدهم

درس نوزدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس بیستم

درس بیستم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس بیست و یکم

درس بیستم و یکم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس بیست و دوم

درس بیستم و دوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس بیست و سوم

درس بیستم و سوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس بیست و چهارم

درس بیستم و چهارم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس بیست و پنجم

درس بیستم و پنجم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس بیست و ششم

درس بیستم و ششم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس بیست و هفتم

درس بیستم و هفتم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس بیست و هشتم

درس بیستم و هشتم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس بیست و نهم

درس بیستم و نهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس سی ام

درس سی ام از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس سی و یکم

درس سی و یکم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس سی و دوم

درس سی و دوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس سی و سوم

درس سی و سوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس سی و چهارم

درس سی و چهارم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس سی و پنجم

درس سی و پنجم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس سی و ششم

درس سی و ششم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس سی و هفتم

درس سی و هفتم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس سی و هشتم

درس سی و هشتم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس سی و نهم

درس سی و نهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس چهلم

درس چهلم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس چهل و یکم

درس چهل و یکم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

درس چهل و دوم

درس چهل و دوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

بعد از ثبت نام در دوره می توانید نظر خود را ارسال نمائید
سیده سمیه جعفرزاده
اطلاعات کلی دوره
 • گروه آموزشی فرهنگی و هنری
 • ریسکپایین
 • سودآوری
 • نیروی انسانی1 نفر
 • مقیاس