3.1

  آموزش مقدماتی ایلوستریتور

  • 3,978
  • 0
  • 1
  • گروه آموزشی فرهنگی و هنری
  • کف سرمایه10,000,000 تومان
  • ریسکپایین
  • سودآوریکوتاه مدت
  • نیروی انسانی1 نفر
  • مقیاسفریلنسری

  توضیحات دوره آموزشی

  ویژگی های دوره

  • مهارت حرفه ای
  • زمان یادگیری آزاد
  • اتاق گفتگو
  • هزینه معقول
  • نمایش با موبایل
  • محتوی ویدویی با کیفیت بالا
  • پشتیبانی آموزشی
  • دسترسی طولانی مدت به دوره
  فصل اول

  1 - درس اول
  0:21

  درس اول از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  2 - درس دوم
  0:14

  درس دوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  3 - درس سوم
  0:9

  درس سوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  4 - درس چهارم
  0:9

  درس چهارم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  5 - درس پنجم
  0:13

  درس پنجم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  6 - درس ششم
  0:5

  درس ششم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  7 - درس هفتم
  0:13

  درس هفتم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  8 - درس هشتم
  0:18

  درس هشتم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  9 - درس نهم
  0:4

  درس نهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  10 - درس دهم
  0:10

  درس دهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  11 - درس یازدهم
  0:13

  درس یازدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  12 - درس دوازدهم
  0:16

  درس دوازدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  13 - درس سیزدههم
  0:12

  درس سیزدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  14 - درس چهاردهم
  0:21

  درس چهاردهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  15 - درس پانزدهم
  0:11

  درس پانزدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  16 - درس شانزدهم
  0:10

  درس شانزدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  17 - درس هفدهم
  0:25

  درس هفدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  18 - درس هجدهم
  0:18

  درس هجدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  19 - درس نوزدهم
  0:11

  درس نوزدهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  20 - درس بیستم
  0:8

  درس بیستم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  21 - درس بیست و یکم
  0:10

  درس بیستم و یکم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  22 - درس بیست و دوم
  0:13

  درس بیستم و دوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  23 - درس بیست و سوم
  0:16

  درس بیستم و سوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  24 - درس بیست و چهارم
  0:8

  درس بیستم و چهارم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  25 - درس بیست و پنجم
  0:5

  درس بیستم و پنجم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  26 - درس بیست و ششم
  0:15

  درس بیستم و ششم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  27 - درس بیست و هفتم
  0:10

  درس بیستم و هفتم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  28 - درس بیست و هشتم
  0:15

  درس بیستم و هشتم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  29 - درس بیست و نهم
  0:25

  درس بیستم و نهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  30 - درس سی ام
  0:16

  درس سی ام از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  31 - درس سی و یکم
  0:9

  درس سی و یکم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  32 - درس سی و دوم
  0:36

  درس سی و دوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  33 - درس سی و سوم
  0:15

  درس سی و سوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  34 - درس سی و چهارم
  0:11

  درس سی و چهارم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  35 - درس سی و پنجم
  0:8

  درس سی و پنجم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  36 - درس سی و ششم
  0:18

  درس سی و ششم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  37 - درس سی و هفتم
  0:19

  درس سی و هفتم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  38 - درس سی و هشتم
  0:11

  درس سی و هشتم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  39 - درس سی و نهم
  0:13

  درس سی و نهم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  40 - درس چهلم
  0:7

  درس چهلم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  41 - درس چهل و یکم
  0:18

  درس چهل و یکم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  42 - درس چهل و دوم
  0:15

  درس چهل و دوم از آموزش مقدماتی ایلیستریتور

  3.1

  (از 0 رای)
  %60
  %66.6
  %63.3
  %63.3
  %73.3
  %56.6
  %56.6
  ندارددددددددد
  رایگان
  100%
  اطلاعات کلی دوره
  • سطح آموزشی مقدماتی
  • تعداد درس‌ها42 درس
  • مدت زمان آموزش575 دقیقه
  • تعداد هنرآموز863 نفر
  • کتاب‌های آموزشی0 صفحه
  • ویدیوی کمک آموزشی 0

  آخرین کارآموزان

  • فضل الله باطنی منش فضل الله باطنی منش
  • سید حسین نبوی سید حسین نبوی
  • نسرین غلامی نسرین غلامی
  • زارعی زارعی
  • فرشته کمالی فرشته کمالی
  • محمد خدادادئی محمد خدادادئی

  دوره های مرتبط

  رایگان
  25%