qweqwe

معرفی حرفه خیاطی مقدماتی

 • 506
 • 0
 • 1
 • 70
با توجه به اینکه ظرفیت ثبت نام محدود می باشد.اولویت با کسانی می باشد که زودتر ثبت نام کرده باشند
معرفی ظرفیت های خوداشتغالی حرفه خیاطی
بعد از ثبت نام در دوره می توانید نظر خود را ارسال نمائید
رایگان
100%
معرفی حرفه خیاطی مقدماتی

ویژگی های وبینار

 • کارگاه آنلاین
 • زمان یادگیری آزاد
 • پرسش و پاسخ
 • هزینه : رایگان
 • نمایش با موبایل
 • محتوی کارگاه با کیفیت مناسب
 • دسترسی به فیلم وبینار

وبینارهای آموزشی