اتاق مشاورهکسبوم

با مشاورین متخصص کسب بوم در حوزه های مختلف کسب و کار به صورت
متنی تصویری تلفنی
گفتگو کنید
مشاوره کسب و کار

خدمات مشاوره کسبوم

در اتاق مشاوره سامانه جامع کسب بوم می توانید از خدمات اختصاصی مشاوره بهره مند شوید
تلفنی

مشاوره تلفنی

با مشاور تا کمتر از 3 ساعت دیگر به صورت تلفنی گفتگو کنید! مشاورین حداکثر در 30 دقیقه پاسخگوی سوال شما خواهد بود.

تلفنی

مشاوره مجازی (چت و لایو)

با مشاور تا کمتر از 3 ساعت دیگر به صورت مجازی ( چت و لایو) گفتگو کنید! مشاورین حداکثر در 60 دقیقه پاسخگوی سوال شما خواهد بود.

تلفنی

مشاوره حضوری

با مشاور تا کمتر از 3 روز کاری دیگر به صورت حضوری گفتگو کنید! مشاورین حداکثر در 60 دقیقه پاسخگوی سوال شما خواهد بود.

تلفنی

خدمات پروژه ای

با مشاورین متخصص در حوزه های تخصصی گفتگو کنید. مشاورین تا راه اندازی کسب و کارتان در کنار شما خواهند بود

گفتگو و مشاوره با بهترین کارشناسان

گفتگوی سریع و راحت با کارشناسان و متخصصین در هر زمان و مکان

مشاوره برخط

نیاز به مشاوره فوری دارید تماس بگیرید
۰۹۰۵۵۱۶۵۹۵۵
۰۲۸-۳۳۶۹۴۲۰۸

نظرات کاربران

نظرات برخی از کاربران که از خدمات مشاوره کسب بوم استفاده نموده اند