نقشه راه

اولین مرحله یک برنامه‌ریزی اصولی داشتن یک نقشه راه است؛ چه بخواهیم برای ایجاد و توسعه یک کسب و کار برنامه‌ریز کنیم، چه برای یک سازمان کلان و یا مشاغل خانگی و حتی برنامه‌ریزی شخصی برای رسیدن به اهداف فردی. نقشه راه یعنی مطالعه و مشاهده همه ابعاد ممکن انجام یک کار با همه جزئیات به نحوی که به همه سوالات پاسخ منطقی ارائه شود و اهداف پیش‌بینی شده محقق گردد. باتوجه به اهمیت نقشه راه در ایجاد یک کسب و کار ، مجموعه کسبوم در نظر دارد یک دید کامل از مشاغل و حرفه ها ارائه دهد تا شما با ابعاد مختلف یک مهارت آشنا شوید.

مشاهده دوره ها

مراحل کارآفرینی

1
وضعیت
2
قوانین
3
مهارت و پیش نیاز ها
4
آموزش
5
پشتیبان و تعاونی ها
6
طرح توجیهی
7
بازار
8
ریسک

نقشه راه کسب و کارها